например: бокс


  

Программа передач телеканала Dzūkijos TV

Понедельник, 20 Ноября
06:00Slaptas augalų gyvenimas. Išlikti (12+)
06:5024/7 (12+)
07:30Programa. (12+)
07:34TV parduotuvė. (12+)
07:50Šiandien kimba (12+)
08:5024/7 (12+)
09:504 kampai. Laida apie interjerą. Ved. E.Kernagytė. (12+)
10:20Likimo melodija (12+)
11:25Taip toli ir taip arti (12+)
12:30Albanas (12+)
13:35Baudėjas (12+)
14:40TV parduotuvė. (12+)
14:55Mesingas. Aplenkiantis laiką (12+)
16:00Vienišas vilkas (12+)
17:00Reporteris (12+)
17:47Orai. (12+)
17:50Rojus (12+)
19:00Dzūkijos kultūros ir tradicijų aidai (12+)
19:30Jūsų sveikatai (12+)
20:00Žinios. (12+)
20:20Orai. (12+)
20:25Tai- sportas (12+)
20:45Kultūros langas (12+)
21:00Žinios. (12+)
21:20Orai. (12+)
21:30Nuoga tiesa. Tiesioginė debatų laida. Vedėja R. Janutienė (12+)
23:30Reporteris (12+)
Вторник, 21 Ноября
00:15Lietuva tiesiogiai (12+)
00:42Orai. (12+)
00:45Gyvenimo būdas. Ved. D.Žeimytė. 2017 m. (12+)
01:45Šiandien kimba (12+)
02:45Reporteris (12+)
03:25Lietuva tiesiogiai (12+)
03:40Moterų daktaras (12+)
04:25Albanas (12+)
05:10Rojus (12+)
06:00Bitininkas (12+)
06:45Albanas (12+)
07:30Programa. (12+)
07:34TV parduotuvė. (12+)
07:50Vantos lapas. (12+)
08:20Muzikinės kovos. TV šou. Ved. M.Silickaja ir D.Norvilas. 2017 m. (12+)
10:20Likimo melodija (12+)
11:25Taip toli ir taip arti (12+)
12:30Albanas (12+)
13:35Baudėjas (12+)
14:40TV parduotuvė. (12+)
14:55Mesingas. Aplenkiantis laiką (12+)
16:00Vienišas vilkas (12+)
17:00Reporteris (12+)
17:47Orai. (12+)
17:50Rojus (12+)
19:00Vandentvarkos naujienos (12+)
19:15Kultūros langas (12+)
19:40Tai- sportas (12+)
20:00Žinios. (12+)
20:20Orai. (12+)
20:25Politiko išpažintis (12+)
21:00Žinios. (12+)
21:20Orai. (12+)
21:25Krikšto tėvas (12+)
22:30Patriotai (12+)
23:30Reporteris (12+)
Среда, 22 Ноября
00:15Lietuva tiesiogiai (12+)
00:42Orai. (12+)
00:45Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R. Janutienė (12+)
02:45Reporteris (12+)
03:25Lietuva tiesiogiai (12+)
03:40Moterų daktaras (12+)
04:25Albanas (12+)
05:10Rojus (12+)
06:00Bitininkas (12+)
06:45Albanas (12+)
07:30Programa. (12+)
07:34TV parduotuvė. (12+)
07:50Skinsiu raudoną rožę (12+)
08:20Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R. Janutienė (12+)
10:20Likimo melodija (12+)
11:25Taip toli ir taip arti (12+)
12:30Albanas (12+)
13:35Baudėjas (12+)
14:40TV parduotuvė. (12+)
14:55Mesingas. Aplenkiantis laiką (12+)
16:00Vienišas vilkas (12+)
17:00Reporteris (12+)
17:47Orai. (12+)
17:50Rojus (12+)
19:00Dzūkijos kultūros ir tradicijų aidai (12+)
19:25Politiko išpažintis (12+)
20:00Žinios. (12+)
20:20Orai. (12+)
20:25Pozicija (12+)
21:00Žinios. (12+)
21:20Orai. (12+)
21:25Krikšto tėvas (12+)
22:30Moterų balsas. Dabar. Ved. N.Bunkė, E.Užaitė. (12+)
23:30Reporteris (12+)
Четверг, 23 Ноября
00:15Lietuva tiesiogiai (12+)
00:42Orai. (12+)
00:45Patriotai (12+)
01:45King of the Cage (12+)
02:45Reporteris (12+)
03:25Lietuva tiesiogiai (12+)
03:40Moterų daktaras (12+)
04:25Albanas (12+)
05:10Rojus (12+)
06:00Bitininkas (12+)
06:45Albanas (12+)
07:30Programa. (12+)
07:34TV parduotuvė. (12+)
07:50Kaimo akademija (12+)
08:20Muzikiniai sveikinimai. Sveikinimų laida. Ved. V. Mainelytė. (12+)
09:20Patriotai (12+)
10:20Likimo melodija (12+)
11:25Taip toli ir taip arti (12+)
12:30Albanas (12+)
13:35Gluchariovas (12+)
14:40TV parduotuvė. (12+)
14:55Mesingas. Aplenkiantis laiką (12+)
16:00Vienišas vilkas (12+)
17:00Reporteris (12+)
17:47Orai. (12+)
17:50Rojus (12+)
19:00Pozicija (12+)
20:00Žinios. (12+)
20:20Orai. (12+)
20:25Demaskuoti (12+)
21:00Žinios. (12+)
21:20Orai. (12+)
21:25Krikšto tėvas (12+)
22:30Gyvenimo būdas. Ved. D.Žeimytė. 2017 m (12+)
23:30Reporteris (12+)
Пятница, 24 Ноября
00:15Lietuva tiesiogiai (12+)
00:42Orai. (12+)
00:45Gurovo bylos. Medžioklė (12+)
02:45Reporteris (12+)
03:25Lietuva tiesiogiai (12+)
03:40Moterų daktaras (12+)
04:25Albanas (12+)
05:10Rojus (12+)
06:00Bitininkas (12+)
06:45Albanas (12+)
07:30Programa. (12+)
07:34TV parduotuvė. (12+)
07:50Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu (12+)
08:20Moterų balsas. Dabar. Ved. N.Bunkė, E.Užaitė. (12+)
09:20Gyvenimo būdas. Ved. D.Žeimytė. 2017 m (12+)
10:20Likimo melodija (12+)
11:25Taip toli ir taip arti (12+)
12:30Albanas (12+)
13:35Gluchariovas (12+)
14:40TV parduotuvė. (12+)
14:55Mesingas. Aplenkiantis laiką (12+)
16:00Vienišas vilkas (12+)
17:00Reporteris (12+)
17:47Orai. (12+)
17:50Rojus (12+)
19:00Demaskuoti (12+)
20:00Žinios. (12+)
20:20Orai. (12+)
20:25Svečiuose pas Marceliutę (12+)
21:00Žinios. (12+)
21:20Orai. (12+)
21:30Muzikinės kovos. TV šou. Ved. M.Silickaja ir D.Norvilas. 2017 m. (12+)
23:30Reporteris (12+)
23:57Orai. (12+)
Суббота, 25 Ноября
00:00Gluchariovas (12+)
02:05Delta (12+)
03:50Pražūtingi smaragdai (12+)
05:10Rojus (12+)
06:00Bitininkas (12+)
06:45Slaptas augalų gyvenimas. Išlikti (12+)
07:35Jaunikliai (12+)
08:05Programa. (12+)
08:09TV parduotuvė. (12+)
08:25Laukinė Australija (12+)
09:00Auginantiems savo kraštą. TV laida. (12+)
09:304 kampai. Laida apie interjerą. Ved. E.Kernagytė. (12+)
10:00Skinsiu raudoną rožę (12+)
10:30Vantos lapas. (12+)
11:00Moterų balsas. Dabar. Ved. N.Bunkė, E.Užaitė. (12+)
12:00Detektyvas Morsas (12+)
14:00Vera. Paslėptos gelmės (12+)
16:00King of the Cage (12+)
17:00Žinios. (12+)
17:18Orai. (12+)
17:204 kampai. Laida apie interjerą. Ved. E.Kernagytė. (12+)
17:50Pražūtingi smaragdai (12+)
19:00Žinios. (12+)
19:25Orai. (12+)
19:27Sauganti Lietuva (12+)
19:30Geriausios nardymo vietos (12+)
20:00Muzikiniai sveikinimai. Sveikinimų laida. Ved. V. Mainelytė. (12+)
21:00Žinios. (12+)
21:25Orai. (12+)
21:27Sauganti Lietuva (12+)
21:30Gurovo bylos. Maitvanagiai (12+)
23:30Žinios. (12+)
23:57Orai. (12+)
Воскресенье, 26 Ноября
00:00Detektyvas Morsas (12+)
02:00Merdoko paslaptys (12+)
03:40Vera. Paslėptos gelmės (12+)
05:10Detektyvas Morsas (12+)
06:40Muzikiniai sveikinimai. Sveikinimų laida. Ved. V. Mainelytė. (12+)
07:20Kalnų ežerai (12+)
08:05Programa. (12+)
08:09TV parduotuvė. (12+)
08:25Laukinė Australija (12+)
09:00Darbščios rankos, atviros širdys (12+)
09:30Kaimo akademija (12+)
10:00Šiandien kimba (12+)
11:00Geriausios nardymo vietos (12+)
11:35Gurovo bylos. Maitvanagiai (12+)
13:45Tarp meilės ir neapykantos (12+)
15:55Slaptas augalų gyvenimas. Priešprieša (12+)
17:00Žinios. (12+)
17:18Orai. (12+)
17:20Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu (12+)
17:50Pražūtingi smaragdai (12+)
19:00Žinios. (12+)
19:20Orai. (12+)
19:22Sauganti Lietuva (12+)
19:25Geriausios nardymo vietos (12+)
19:55Baudėjas (12+)
21:00Žinios. (12+)
21:22Orai. (12+)
21:25Baudėjas (12+)
22:3024/7 (12+)
23:30Žinios. (12+)
23:57Orai. (12+)
Понедельник, 27 Ноября
00:00King of the Cage (12+)

Вы просматриваете список программ, передач и фильмов телеканала Dzūkijos TV. Тв программа канала Dzūkijos TV представлена на текущую неделю. Список тв программ (программа передач на неделю) обновляется каждый понедельник.

Предоставлено сервисом TeleguideАфиша событий

  все события
  

  Предприятия Мариуполя

  VIP  Новые

  Все предприятия →


  Сделай правильный выбор!