например: бокс


  

Программа передач телеканала НТК (Казахстан)

Понедельник, 24 Апреля
05:10К?лкі базар (12+)
05:30Ж?лдыздар шеруі (12+)
06:00Екі езу (12+)
06:20Ревю (12+)
06:40Интерны (16+)
07:00Робот пойыздар (12+)
07:10Битва экстрасенсов (12+)
07:45Марин ж?не оны? достары (12+)
08:00Апта (12+)
08:40Однажды в России (12+)
09:05С?йе білсе?... (12+)
09:40Ревю (12+)
10:00Бірге та?даймыз! (12+)
10:45Инь! Янь! Йо! (12+)
11:10Бозтор?ай (12+)
11:35Джеки Чанны? о?и?асы (12+)
12:00?йел ба?ыты (12+)
12:20Американы? е? к?лкілі видеосы (12+)
12:40Екі езу (12+)
13:00Ревю (12+)
13:20Жібек (12+)
13:40А? пен ?ара (12+)
14:30Кешкі а?парат (12+)
14:40Мистикалы? о?и?алар. Та?дыр белгісі (12+)
14:50Еліне тіл ?ат?ан, естіні ты?дат?ан - Камал (12+)
15:15К??іл тол?ыны (12+)
15:30Мені? ?аза?станым (12+)
15:50Екі езу (12+)
16:00А? пен ?ара (12+)
16:10Ревю (12+)
16:30Ревю (12+)
16:50Интерны (16+)
17:00Басты а?парат (12+)
17:30Басты та?ырып (12+)
17:50Айту?а О?ай... (12+)
18:45С?йе білсе?... (12+)
19:20Екі езу (12+)
19:35Бозтор?ай (12+)
19:40Жібек (12+)
20:30Т?нгі студияда Н?рлан ?оянбаев (12+)
21:00Нечто (16+)
21:05Басты а?парат (12+)
21:35Басты та?ырып (12+)
21:55Мені? ?аза?станым (12+)
22:30Еліне тіл ?ат?ан, естіні ты?дат?ан - Камал (12+)
22:50Тек к?лкі ?шін (12+)
22:55Т?нгі студияда Н?рлан ?оянбаев (12+)
23:10Ж?лдыздар шеруі (12+)
23:30К??іл тол?ыны (12+)
Вторник, 25 Апреля
00:50?н?ран (12+)
01:00O?O±нарлы жер ?ыртысы (12+)
03:00?н?ран (12+)
03:05?аза?стан эстрада ж?лдыздарыны? ?атысуымен концерт (12+)
04:00Та?шолпан (12+)
04:05Джеки Чанны? о?и?асы (12+)
04:45Американы? е? к?лкілі видеосы (12+)
05:10К?лкі базар (12+)
05:30Ж?лдыздар шеруі (12+)
06:00Екі езу (12+)
06:20Ревю (12+)
06:40Интерны (16+)
07:00Робот пойыздар (12+)
07:10Битва экстрасенсов (12+)
07:35Марин ж?не оны? достары (12+)
07:50?ызы? екен... (12+)
08:35С?йе білсе?... (12+)
08:40Однажды в России (12+)
09:25Айналайын (12+)
09:40Ревю (12+)
10:00Бірге та?даймыз! (12+)
10:45Инь! Янь! Йо! (12+)
11:10Бозтор?ай (12+)
11:35Джеки Чанны? о?и?асы (12+)
12:00?йел ба?ыты (12+)
12:20Американы? е? к?лкілі видеосы (12+)
12:40Екі езу (12+)
13:00Ревю (12+)
13:20Жібек (12+)
13:40А? пен ?ара (12+)
14:30Кешкі а?парат (12+)
14:40Мистикалы? о?и?алар. Та?дыр белгісі (12+)
14:50Те? м?мкіндіктер уа?ыты (12+)
15:10К??іл тол?ыны (12+)
15:15?ызы? екен... (12+)
15:50Екі езу (12+)
16:00А? пен ?ара (12+)
16:10Ревю (12+)
16:30Ревю (12+)
16:50Интерны (16+)
17:00Басты а?парат (12+)
17:30Басты та?ырып (12+)
17:50Айту?а О?ай... (12+)
18:45С?йе білсе?... (12+)
19:20Екі езу (12+)
19:35Бозтор?ай (12+)
19:40Жібек (12+)
20:30Т?нгі студияда Н?рлан ?оянбаев (12+)
21:00Глаза змеи (16+)
21:05Басты а?парат (12+)
21:35Басты та?ырып (12+)
21:55Айналайын (12+)
22:30?ылмыс пен жаза (12+)
22:40Тек к?лкі ?шін (12+)
22:50Те? м?мкіндіктер уа?ыты (12+)
23:10Т?нгі студияда Н?рлан ?оянбаев (12+)
23:40К??іл тол?ыны (12+)
Среда, 26 Апреля
01:00?н?ран (12+)
03:00?н?ран (12+)
03:05?аза?стан эстрада ж?лдыздарыны? ?атысуымен концерт (12+)
04:00Та?шолпан (12+)
04:05Джеки Чанны? о?и?асы (12+)
04:45Американы? е? к?лкілі видеосы (12+)
05:10К?лкі базар (12+)
05:30Ж?лдыздар шеруі (12+)
06:00Екі езу (12+)
06:20Ревю (12+)
06:40Интерны (16+)
07:00Робот пойыздар (12+)
07:10Битва экстрасенсов (12+)
07:35Марин ж?не оны? достары (12+)
07:50?ызы? екен... (12+)
08:35С?йе білсе?... (12+)
08:40Однажды в России (12+)
09:25Айналайын (12+)
09:40Ревю (12+)
10:00Бірге та?даймыз! (12+)
10:45Инь! Янь! Йо! (12+)
11:10Бозтор?ай (12+)
11:35Джеки Чанны? о?и?асы (12+)
12:00?йел ба?ыты (12+)
12:20Американы? е? к?лкілі видеосы (12+)
12:40Екі езу (12+)
13:00Ревю (12+)
13:20Жібек (12+)
13:40А? пен ?ара (12+)
14:30Кешкі а?парат (12+)
14:40Мистикалы? о?и?алар. Та?дыр белгісі (12+)
14:50К?сіп пен н?сіп (12+)
15:10К??іл тол?ыны (12+)
15:15?ызы? екен... (12+)
15:50Екі езу (12+)
16:00А? пен ?ара (12+)
16:10Ревю (12+)
16:30Ревю (12+)
16:50Интерны (16+)
17:00Басты а?парат (12+)
17:30Басты та?ырып (12+)
17:50Айту?а О?ай... (12+)
18:45С?йе білсе?... (12+)
19:20Екі езу (12+)
19:35Бозтор?ай (12+)
19:40Жібек (12+)
20:30Т?нгі студияда Н?рлан ?оянбаев (12+)
21:00Рокки-2 (16+)
21:05Басты а?парат (12+)
21:35Басты та?ырып (12+)
21:55Айналайын (12+)
22:30А?сауыт (12+)
22:55Т?нгі студияда Н?рлан ?оянбаев (12+)
23:00Ж?лдыздар шеруі (12+)
23:30К?сіп пен н?сіп (12+)
23:50К??іл тол?ыны (12+)
Четверг, 27 Апреля
01:00?н?ран (12+)
03:00?н?ран (12+)
03:05?аза?стан эстрада ж?лдыздарыны? ?атысуымен концерт (12+)
04:00Та?шолпан (12+)
04:05Джеки Чанны? о?и?асы (12+)
04:45Американы? е? к?лкілі видеосы (12+)
05:10К?лкі базар (12+)
05:30Ж?лдыздар шеруі (12+)
06:00Екі езу (12+)
06:20Ревю (12+)
06:40Интерны (16+)
07:00Робот пойыздар (12+)
07:10Битва экстрасенсов (12+)
07:35Марин ж?не оны? достары (12+)
07:50?ызы? екен... (12+)
08:35С?йе білсе?... (12+)
08:40Однажды в России (12+)
09:25Айналайын (12+)
09:40Ревю (12+)
10:00Бірге та?даймыз! (12+)
10:45Инь! Янь! Йо! (12+)
11:10Бозтор?ай (12+)
11:35Джеки Чанны? о?и?асы (12+)
12:00?йел ба?ыты (12+)
12:20Американы? е? к?лкілі видеосы (12+)
12:40Екі езу (12+)
13:00Ревю (12+)
13:20Жібек (12+)
13:40А? пен ?ара (12+)
14:30Кешкі а?парат (12+)
14:40Мистикалы? о?и?алар. Та?дыр белгісі (12+)
14:50Келбет (12+)
15:15?ызы? екен... (12+)
15:50Екі езу (12+)
16:00А? пен ?ара (12+)
16:10Ревю (12+)
16:30Ревю (12+)
16:50Интерны (16+)
17:00Басты а?парат (12+)
17:30Басты та?ырып (12+)
17:50Айту?а О?ай... (12+)
18:45С?йе білсе?... (12+)
19:20Екі езу (12+)
19:35Бозтор?ай (12+)
19:40Жібек (12+)
20:30Т?нгі студияда Н?рлан ?оянбаев (12+)
21:00Скорость-2: Контроль над круизом (16+)
21:05Басты а?парат (12+)
21:35Басты та?ырып (12+)
21:55Айналайын (12+)
22:30Келбет (12+)
23:00Т?нгі студияда Н?рлан ?оянбаев (12+)
23:10- (12+)
23:35Ас болсын! (12+)
Пятница, 28 Апреля
00:10К??іл тол?ыны (12+)
01:00?н?ран (12+)
03:00?н?ран (12+)
03:05?аза?стан эстрада ж?лдыздарыны? ?атысуымен концерт (12+)
04:00Та?шолпан (12+)
04:05Джеки Чанны? о?и?асы (12+)
04:45Американы? е? к?лкілі видеосы (12+)
05:10К?лкі базар (12+)
05:30Ж?лдыздар шеруі (12+)
06:00Екі езу (12+)
06:20Ревю (12+)
06:40Интерны (16+)
07:00Робот пойыздар (12+)
07:10Битва экстрасенсов (12+)
07:45Марин ж?не оны? достары (12+)
08:00?ызы? екен... (12+)
08:40Однажды в России (12+)
08:45С?йе білсе?... (12+)
09:40Иман Айнасы (12+)
10:00Бірге та?даймыз! (12+)
10:45Инь! Янь! Йо! (12+)
11:10Бозтор?ай (12+)
11:35Джеки Чанны? о?и?асы (12+)
12:00?йел ба?ыты (12+)
12:20Американы? е? к?лкілі видеосы (12+)
12:40Екі езу (12+)
13:00Ревю (12+)
13:20Жібек (12+)
13:40А? пен ?ара (12+)
14:30Кешкі а?парат (12+)
14:40Мистикалы? о?и?алар. Та?дыр белгісі (12+)
14:50Рухани жа??ыру (12+)
15:10К??іл тол?ыны (12+)
15:15?ызы? екен... (12+)
15:50Екі езу (12+)
16:00А? пен ?ара (12+)
16:10Ревю (12+)
16:30Ревю (12+)
16:50Интерны (16+)
17:00Басты а?парат (12+)
17:30Битва экстрасенсов (12+)
17:35С?лем, ?аза?стан! (12+)
19:00С?йе білсе?... (12+)
19:20Екі езу (12+)
19:40Жібек (12+)
19:50Бозтор?ай (12+)
20:45Парасат майданы (12+)
21:00Неудержимые-2 (16+)
21:20?ылмыс пен жаза (12+)
21:45Басты а?парат (12+)
22:20Фольклордан джаз?а дейін (12+)
22:50Ж?лдыздар шеруі (12+)
23:30- (12+)
23:45Дара жол (12+)
Суббота, 29 Апреля
01:00Байкерлер (12+)
01:10?н?ран (12+)
03:00?н?ран (12+)
03:05?аза?стан эстрада ж?лдыздарыны? ?атысуымен концерт (12+)
04:00O?р ?н?раны (12+)
04:05Суррогат (18+)
04:10К??іл тол?ыны (12+)
04:55?ымызхана (12+)
05:40Жырт?ыш (12+)
06:00Сенбілік та? (12+)
06:10Екі езу (12+)
06:30Инь! Янь! Йо! (12+)
07:10К??ілді тап?ырлар ала?ы (12+)
07:50София Прекрасная (12+)
08:25Ас болсын! (12+)
08:40Маша и Медведь (12+)
09:00Т?й-т?й (12+)
09:35Балапан ж?лдыз (12+)
09:40O?аза?пыз ?ой (12+)
10:00Ж?лдыздар шеруі (12+)
10:40Робин Гуд (12+)
11:00К?лкі базар (12+)
11:20Екі езу (12+)
12:00Бабай (12+)
12:10Анашым, мені ?алдырма... (12+)
12:35Кунг-фу Панда (12+)
13:00Мадагаскар-3 (12+)
14:50PRO - кино (12+)
15:00Шал?айда?ы о?и?а (12+)
15:10К??іл тол?ыны (12+)
15:15Жайдарман (12+)
17:00М?селе (12+)
17:35?н салады мамандар (12+)
17:40Іnstatv.kz (12+)
18:00Одинокий Рейнджер (16+)
19:15Кейт пен Лео (12+)
20:50Мачо и ботан-2 (16+)
21:10Шерлок (12+)
22:30Comedy Club (12+)
22:45М?селе (12+)
23:00Ж?лдыздар шеруі (12+)
23:10- (12+)
23:20?аза?стан эстрада ж?лдыздарыны? ?атысуымен концерт (12+)
Воскресенье, 30 Апреля
01:00?н?ран (12+)
03:00?н?ран (12+)
03:05?аза?стан эстрада ж?лдыздарыны? ?атысуымен концерт (12+)
04:00O?р ?н?раны (12+)
04:05Флика-3 (12+)
05:00?ымызхана (12+)
05:40Жырт?ыш (12+)
06:05А?сауыт (12+)
06:10Екі езу (12+)
06:30Б?гін жексенбі (12+)
06:50Маша и Медведь (12+)
07:10Мадагаскар-3 (12+)
08:15Дара жол (12+)
09:00Одинокий Рейнджер (16+)
09:25?зіл ?лемі (12+)
10:40С?лем, ?аза?стан! (12+)
11:50PRO - кино (12+)
12:00Екі езу (12+)
12:10Анашым, мені ?алдырма... (12+)
12:20Ж?лдыздар шеруі (12+)
13:20К?лкі базар (12+)
13:40Ала ?ар?а (12+)
14:00Тематик-шоу (12+)
15:00O?аза?пыз ?ой (12+)
15:05К??ілашар (12+)
15:20Екі езу (12+)
15:40Шал?айда?ы о?и?а (12+)
16:00Апта (12+)
17:001-студия (12+)
17:40Іnstatv.kz (12+)
17:50К??ілді тап?ырлар ала?ы (12+)
18:00Повелитель стихий (16+)
19:40?н салады мамандар (12+)
19:55Ана-к?ктем (12+)
20:20Чем дальше в лес (12+)
21:50Жер?йы? (12+)
22:40Ж?лдыздар шеруі (12+)
23:20- (12+)
23:45?аза?стан эстрада ж?лдыздарыны? ?атысуымен концерт (12+)
Понедельник, 1 Мая
00:30?н?ран (12+)
01:0088 минут (18+)

Вы просматриваете список программ, передач и фильмов телеканала НТК (Казахстан). Тв программа канала НТК (Казахстан) представлена на текущую неделю. Список тв программ (программа передач на неделю) обновляется каждый понедельник.

Предоставлено сервисом TeleguideАфиша событий

  все события
  

  Предприятия Мариуполя

  VIP  Новые

  Все предприятия →


  Котлы тления Bullerjan - тепло в каждый дом